0
Favorit produkter

Villkor Och Regler

1) I internetbutiken Openauto.se har rätten att köpa varor:
  • personer från 16 års ålder eller personer under 16 år med skriftligt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare att ingå sådana transaktioner,
  •  juridiska personer.
2) Kunden är ansvarig för att registrera riktigheten av de inlämnade uppgifterna. Om det konstateras att felaktiga uppgifter tillhandahålls kan kundens rätt att använda Openauto.se vara begränsad.

3) När du fyller i registreringsformuläret måste klienten använda litauiska bokstäver och följa stavningsreglerna för litauiska språket (namn, efternamn och placera med stora bokstäver).
 
4) För registrering måste kunden ange exakt adress på bostadsorten. Denna information används för fakturering och leverans av varor. Du måste också ange ditt telefonnummer - innan den första beställningen skickas, kontaktar företrädare för Openauto.se alltid kunden.

5) Innan du köper produkten Openauto.se måste kunden bekanta sig med returpolicyen och garantin (retur av varor och garantier).

6) Företrädarna för webbplatsen Openauto.se är skyldiga att använda kundens personuppgifter endast för kundens behov relaterade till köpet och att inte överföra det till tredje part, utom i de fall som anges i det lagliga gäller i Republiken Litauen, där sådana uppgifter måste vidarebefordras till brottsbekämpande myndigheter.

7) Kopiera, distribuera eller på annat sätt använda den visuella och verbala informationen som tillhandahålls på webbplatsen Openauto.se endast med skriftligt tillstånd från webbplatsens företrädare. Det är förbjudet att använda datorprogram eller utföra andra åtgärder som kan störa aktiviteterna på Openauto.se.

8) Företrädarna för webbplatsen Openauto.se har rätt att
  • att ändra och uppdatera informationen på webbplatsen, för att komplettera eller ändra användningsregler för webbplatsen (ändringarna träder i kraft omedelbart efter offentliggörandet)
  • förhindra att webbplatsen används av personer som inte följer dessa regler
  • Att ge juridiskt ansvar till personer som inte följer dessa regler eller orsakar skador.
9) En riktig produkt kan skilja sig från produkten i bilden eftersom fotot kan innehålla ytterligare föremål som inte ingår i produkten, så kunderna rekommenderas att ta reda på alla detaljer om produkten, produkten och den mängd du behöver köp innan du köper.

10) Om priset på varan på Internet och butiken inte överensstämmer, anses butikspriset vara korrekt.