0
Favorit produkter

Integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet och personuppgifter. Vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer för behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG ( Universal Data Protection Regulation) garanterar vi att du har en tydlig och rättvis behandling av dina personuppgifter. I denna sekretesspolicy kan du få tillgång till dina rättigheter och information om behandlingen av dina personuppgifter.

Din personalkontroller är MB "Atviros idėjos", juridisk personskod 303916994, adress J. Vaičkaus g. 10, Mažeikiai, Litauen. Kontakta telefonnummer +370 690 22212, e-post: info@openauto.se

1. VAD HAR ÄNDRATS EFTER EN NYTT LAGSTIFTNING?
1.1. Sedan starten av vår verksamhet tar vi hand om din personuppgifter, så det finns inga kardinalförändringar i vår verksamhet. Efter den nya förordnings ikraftträdande behövde vi bara komplettera dina rättigheter med de nya. Vi kommer att fortsätta att följa dessa principer för skydd av personuppgifter:
1.1.1. Behandling av personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt (principen om laglighet, integritet och öppenhet).
1.1.2. Att samla in personuppgifter för specifika, tydligt definierade och legitima syften och inte fortsätta att hantera en metod som är oförenlig med dessa syften (principen om begränsning av syftet).
1.1.3. Se till att de behandlade personuppgifterna är adekvata, lämpliga och endast nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas (dataminimeringsprincipen).
1.1.4. Se till att personuppgifter är korrekta och uppdaterade vid behov. vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som inte är korrekta i förhållande till de syften som de behandlas omedelbart raderas eller korrigeras (noggrannhetsprincipen)
1.1.5. Personuppgifter ska hållas på ett sådant sätt att de registrerades identitet inte kan identifieras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifter behandlas (principen att begränsa lagringstiden).
1.1.6. Behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att säkerheten säkerställs för personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig behandling eller behandling av obehöriga uppgifter, och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada (integritet och sekretess) genom lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

2. VILKA AF MIN PERSONLIGE UPPGIFTER DU SAMLAR IN OCH BEHANDLAR?
2.1. Vi samlar in och behandlar endast de adekvata och lämpliga personuppgifter.
2.2. Personuppgifter vi samlar in och hanterar när du handlar för:
2.2.1. När du handlar i vår e-butik utan att skapa ett individuellt konto för uppdrag och utförande samlar vi in följande personuppgifter:
• Namn;
• Efternamn;
• E-postadress
• telefonnummer;
• Leveransadress för dina inköpta varor;
• IP-adress.
2.2.2. Var god ange leveransadressen för varorna endast om du vill placera varorna för din bekvämlighet vid den angivna adressen.
2.3. De personuppgifter vi samlar in och hanterar när du skapar ditt konto i vår webbutik, men utan köp:
2.3.1. För att göra shopping i vår e-butik så bekvämt och snabbt som möjligt kan du skapa ett personligt konto. När du skapar ett personligt konto samlar vi in och hanterar följande data för dig:
• Namn;
• Efternamn;
• E-postadress;
• Telefonnummer.
2.4. Övriga personuppgifter som vi samlar in och behandlar för dig via vår webbutik:
2.4.1. När du handlar i vår webbutik för din bekvämlighet samlar och behandlar vi även följande data:
• Köphistorik;
• Betalningshistorik;
• Din och vår gemensamma kommunikationshistoria, inklusive elektronisk korrespondens;
• Tredje part som tar emot produkt/ produkter grundläggande information;
• IP-adress.
2.4.2. Ange en annan person som kommer att ta dina inköpta varor om en sådan person har givit sitt samtycke. Genom att förse oss med information från tredje part, vem tar varorna, bekräftar du att du har överenskommelse om sådana personer för överföring, användning och hantering av deras personuppgifter.

3. VAD ÄR ÄNDAMÅL OM SAMLANDE OCH ANVÄNDNING AV MIN PERSONLIGE UPPGIFTER?
3.1. Vi samlar endast dina personuppgifter för specifika, tydligt definierade och legitima syften och vi fortsätter inte att hantera något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
3.2. Din personuppgifter behandlas för kontraktet:
3.2.1. När du skapar ett personligt konto i vår e-butik, men utan att köpa något, kommer du att kunna fortsätta handla när som helst utan att behöva registrera dig igen. För att ge dig möjlighet att förlänga ditt köp när som helst samlar vi och bearbetar följande personuppgifter:
• Namn;
• Efternamn;
• Telefonnummer;
• E-postadress.
3.2.2. Du kan också tillhandahålla ytterligare personuppgifter som vi endast behandlar när du plockar upp dem och sparar dem i ditt personliga konto.
3.3. Dina personuppgifter behandlas för kontraktstilldelning och utförande:
3.3.1. För att sälja varorna, som du väljer i e-butiken, måste vi behandla dina personuppgifter:
• Namn;
• Efternamn
• Telefonnummer;
• E-postadress;
• Leveransadress för dina inköpta varor;
• IP-adress.
3.3.2. Vänligen ange leveransadressen om du vill placera varorna för din bekvämlighet vid den angivna adressen.
3.4. Dina personuppgifter behandlas för serviceförbättring och aktivitetsanalys:
3.4.1. Vi vill att vår e-handel ska vara så enkel och bekväm som möjligt, så vi gör en kontinuerlig analys av våra aktiviteter som analyserar och hanterar dina personuppgifter:
• Köphistorik;
• Historik att surfa på vår e-butik;
• Betalningshistorik;
• Feedback om dina inköpta varor;
• Svar som ges under undersökningar;
• Din och vår gemensamma kommunikationshistoria, inklusive elektronisk korrespondens.
3.5. För dina allmänna och personliga erbjudanden och profilering hanteras dina personuppgifter:
3.5.1. För att ge dig allmänna erbjudanden och för våra lotterier behandlar vi följande personuppgifter för dig:
• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress;
• Leveransadress;
• Leveranshistorik.
3.6. För dina förfrågningar och frågor behandlas dina personuppgifter:
3.6.1. För att ge dig högkvalitativa tjänster och för att säkerställa full service, hanterar du dina personuppgifter, som du har skapat genom att skapa ett personligt konto och handla, genom att svara på frågorna och hantera förfrågningar.

4. ÄR MIN PERSONLIGA UPPGIFTER SAMLAD OCH BEGAGNAD LOVLIGT?
4.1. Vi försäkrar dig om att vi samlar in dina personuppgifter endast av lagliga skäl, dvs din personuppgifter samlas in och behandlas endast av:
4.1.1. När du köper varor mellan dig och oss, avslutar vi ett försäljningskontrakt och bearbetar dina uppgifter på grundval av detta.
4.1.2. Genom att registrera i vår e-butik och skapa ett personligt konto bearbetar vi dina uppgifter för att du ska kunna köpa varor i framtiden.
4.1.3. Med ditt samtycke att behandla dina personuppgifter
4.1.4. Genom att följa gällande lagar
4.1.5. Genom att ange myndigheter som är auktoriserade av staten.

5. KAN JAG VÄGRA ATT GE RÄTTIGHETERNA ATT ANVÄNDA MIN PERSONLIGA UPPGIFTER OCH FORTFARANDE KÖP PÅ OPENAUTO.SE ELECTRONISK BUTIK?
5.1. Du kan alltid vägra att ge rätten att använda dina personuppgifter för ytterligare behandling, det vill säga endast för analys och marknadsföring. Det finns dock inget sätt att slutföra inköpet utan nödvändiga uppgifter för beställning, eftersom vi inte kan slutföra en sådan order.

6. TILL VEM ÖVERLÄMNAS MINA PERSONUPPGIFTER?
6.1. Personuppgifter överlämnas endast till betrodda tredje parter med vilka vi har ingått ett avtal och endast i den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. För att tillhandahålla de rätta tjänsterna för dig överför vi dina personuppgifter till följande partners:
6.1.1. Kurerföretag som levererar varor till dig vid de angivna adresserna
6.1.2. Leverantörer av varor som tar med dig Varor direkt.
6.2. Din personliga information tillhandahålls också av:
6.2.1. Till brottsbekämpande institutioner i enlighet med förfarandet enligt Republiken Litauens rättsakter.
6.2.2. Offentliga myndigheter och domstolar, där ett sådant krav föreskrivs i gällande lag.

7. HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONLIGA UPPGIFTER?
7.1. Dina personuppgifter hålls under den tid som krävs för att slutföra avtalet för inköp av varor, men vi är åtminstone skyldiga att göra de rättsakter som reglerar vår verksamhet. Dina personuppgifter som behandlas av dig med överenskommelse om sådana personuppgifter behandlas och lagras före ditt avbokningsdatum.

8. VAR KAN JAG SE MINA SPARADE PERSONUPPGIFTER?
8.1. Du har rätt att få tillgång till din personuppgifter behandlad av oss. Du kan få tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
8.1.1. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
8.1.2. Efter att ha fyllt i förfrågan, besök vår webbplats på https://www.Openauto.se/gdpr.

9. HUR KAN JAG ÄNDRA MIN PERSONLIGA UPPGIFTER?
9.1. Om du upptäcker att din personliga information är felaktig eller ofullständig och du vill ändra eller förbättra den, kan du göra det på följande sätt:
9.1.1. I ditt personliga konto, i din profilredigeringsmiljö
9.1.2. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
9.1.3. Meddela oss via telefon: +370 690 22212;
9.1.4. Anländer till våra försäljningsställen.

10. KAN JAG BEGÄRA ATT RADERA MIN PERSONLIGE DATA?
10.1. Du har rätt att begära att du inte längre hanterar dina personuppgifter och att avbryta det. Din personuppgifter kommer att raderas efter mottagandet av din förfrågan.
10.2 Vi beklagar, men dina personuppgifter kommer inte att raderas från vår databas om vi, efter din begäran, kommer att bestämma:
10.2.1. Dina personuppgifter behövs för att uppnå de ändamål för vilka de samlades eller bearbetades.
10.2.2. Du har inte avbokat avtalet för behandling av dina personuppgifter.
10.2.3. Du godkände inte behandlingen av dina personuppgifter, men sådan behandling är nödvändig på grund av vårt legitima intresse.
10.2.4. Vi hanterar dina personuppgifter enligt EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.
10.2.5. Vi måste behandla dina uppgifter på grund av juridiska påståenden, verkställighet eller försvar.
10.3 Du kan skicka in en ansökan om att radera dina personuppgifter på följande sätt:
10.3.1. I ditt personliga Openauto.se konto
10.3.2. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
10.3.3. Meddela oss på telefon +370 690 22212;
10.3.4. Anländer till våra försäljningsställen.

11. KAN JAG BEGRÄNSA RÄTTEN ATT HANTERA MITT PERSONLIGA UPPGIFTER, HUR MAN GÖR DET?
11.1 Du har rätt att begränsa oss från att behandla dina personuppgifter. Genom att begränsa behandlingen av dina personuppgifter tar vi inte längre några åtgärder. Du kan begränsa behandlingen av personuppgifter under någon av följande omständigheter:
11.1.1. Dina personuppgifter är felaktiga (Behandling av personuppgifter i det här fallet kommer att begränsas till att kontrollera noggrannheten i uppgifterna).
11.1.2. Dina personuppgifter behandlas olagligt, men du accepterar inte att radera dina uppgifter.
11.1.3. Dina personuppgifter är nödvändiga för att hävda, genomdriva eller försvara lagkrav.
11.1.4. Dina personuppgifter behandlas mot dig om sådana personuppgifter behandlas (Databehandling begränsas till denna grund tills vi verifierar att skälen till att vi hanterar dina personuppgifter är överlägsen dig).
11.2. Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter på följande sätt:
11.2.1. Skicka in en ansökan via ditt personliga Openauto.se konto;
11.2.2. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
11.2.3. Meddela oss via telefon: +370 690 22212;
11.2.4. Anländer till våra försäljningsställen.

12. KAN JAG ÅTERKALLA MIN SAMTYCKE OCH HUR GÖR JAG DET?
12.1. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan avbryta ditt samtycke på flera sätt:
12.1.1. I den personliga profilen för profilredigeringsmiljö, avmarkera kryssrutan bredvid ditt samtycke.
12.1.2. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
12.1.3. Meddela oss via telefon: +370 690 22212.

13. VAD ÄR RÄTT TILL DATAÖVERFÖRBARHET? HUR KAN JAG ANVÄNDA DET?
13.1. Rätten till dataöverförbarhet innebär att du är behörig att skaffa personliga data som du skickar, som vi hanterar automatiskt, i ett systematiskt, vanligt, datorläsbart och driftskompatibelt format. Vid tekniska möjligheter, och på begäran av dig, kan sådan information vidarebefordras direkt till en annan person som anges av dig.
13.2. Du kan ansöka om inlämning eller vidarebefordran av personuppgifter i ett strukturerat format på följande sätt:
13.2.1. Genom ditt personliga Openauto.se konto
13.2.2. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
13.2.3. Begär via telefon: +370 690 22212;
13.2.4. Komma till våra försäljningsställen;
13.2.4. Efter att ha fyllt i förfrågan, besök vår webbplats på https://www.openauto.se/gdpr

14. HUR KAN JAG LÄMNA IN FÖRFRÅGNINGAR OM GENOMFÖRANDET AV MINA RÄTTIGHETER?
14.1. Du kan lämna in förfrågningar om att behandla dina personuppgifter på följande sätt:
14.1.2. Genom ditt personliga Openauto.se konto
14.1.3. Skicka oss en ansökan via e-post: info@openauto.se;
14.1.4. Begär via telefon: +370 690 22212;
14.1.5. Komma till våra försäljningsställen.
14.2. I ditt system utför vi din identitet per din e-postadress. När du ansöker hos oss på något av följande sätt, lämna alltid din e-postadress för vilken informationen tillhandahålls. Om du inte anger e-postmeddelandet eller om det inte är adresserat till sökandens e-postadress kommer vi inte att kunna identifiera dig korrekt och skicka in den information som begärts av dig eller att uppfylla din begäran.
14.3. För din bekvämlighet kan ansökningsformulär hittas online genom att logga in på din personliga profil.
14.3.1. Om du tror att dina rättigheter har kränkts, kan du kontakta Statens personuppgiftsinspektorat för att skydda dina rättigheter.

15. VAD ÄR KAKOR?
15.1. Kakor är små textfiler som laddas ned till din enhet när du besöker den relevanta webbplatsen. Kakor hjälper oss att känna igen din enhet och hjälpa oss att förbättra webbplatsens funktionalitet och göra det enklare att använda.
15.2 För mer information om cookies och hur du använder dem, se Cookies policy https://www.openauto.se/kakor-politik